FORUM - Testat in Romania

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Știri zilnice pe testatinromania.ro

Author Topic: Scrisoare deschisă catre Colegiul Medicilor care protejează un condamndat  (Read 648 times)

dorel_puchianu

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1478
    • View Profile

Atitudinea conducerii CMR de mimare a preocupării în cazul Vasile Astărăstoae, Preşedintele CMR, fără a întreprinde măsurile legale care se impun, compromite grav prestigiul Colegiului şi a întregului corp medical.

În calitate de Senator și membru al comisiei senatoriale de Sănătate publică am remis o „Scrisoare deschisă” către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România (CMR), despre prejudicierea gravă a onoarei şi prestigiului corpului medical prin menţinerea la conducerea CMR a unei persoane condamnate definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru conflict de interese, detalii aici:

http://www.tody.ro/document/2014-07-31-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-catre-Colegiul-Medicilor-din-Romania

Scrisoarea a fost emisă ca răspuns la atitudinea adoptată de Biroul Consiliului al CMR în şedinţa din data de 10.07.2014 în care acesta „a constatat că nu a fost sesizat și nu există încă nicio notificare oficială din partea vreunei autorități publice, ori a vreunei instanțe de judecată referitor la o posibilă  situație de inadecvare între dl. Profesor Vasile Astărătoae și poziția de Președinte a CMR, pe care acesta o ocupă”.

Îmi exprim consternarea şi profunda dezaprobare în legătură cu această atitudine a forului executiv al CMR, organizaţie profesională a medicilor care apără onoarea şi prestigiul corpului medical.

Medicii reprezintă, cu siguranţă, un corp de elită a societăţii româneşti şi, în profesia medicală, încrederea pop***ţiei în integritatea corpului medical este de maximă importanţă pentru relaţia tămăduitoare medic-pacient.

Consider că atitudinea conducerii CMR de mimare a preocupării în cazul Vasile Astărăstoae, Preşedintele CMR, fără a întreprinde măsurile legale care se impun, compromite grav prestigiul Colegiului şi, în consecinţă, prestigiul întregului corp medical.

Statutul Colegiului Medicilor din România prevede, la Art. 107 (1): „Biroul consiliului se poate sesiza şi poate dispune începerea unei anchete disciplinare şi din oficiu”.

Astfel, Biroul Consiliului trebuie să se sesizeze din oficiu şi să înceapă o anchetă disciplinară privind cazul Vasile Astărăstoae, culmea, profesor de etică medicală, la aflarea faptului că acesta a fost condamnat în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Atitudinea de tergiversare adoptată de Biroul Consiliului ridică suspiciunea de protejare a celui condamnat şi de abdicare a conducerii CMR de la îndatorirea sa de bază de apărare a prestigiului corpului medical.

Pentru a corecta rapid această atitudine dezonorantă a conducerii CMR, atitudine care nu corespunde principiilor statului de drept, în care hotărârile definitive ale Justiţiei trebuie puse în practică, de îndată, este necesară autosesizarea conducerii CMR şi declanșarea unei anchete interne în privinţa Preşedintelui CMR, Vasile Astărăstoae, care să-i ceară grabnic demisia sau, dacă aceasta este refuzată, să ceară Comisiei superioare de disciplină să ancheteze cazul şi să ia măsurile necesare pentru păstrarea prestigiului corpului medical şi CMR.

Senator Valeriu Todirașcu

Logged